Declaratii scadente pana la finalul lunii februarie 2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Marţi 20 februarie

Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Luni 26 februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – Formularul 306

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208

Joi 29 februarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi – Formular 207

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile realizate din investiţii, pe beneficiari de venit pentru anul precedent – Formular 205

Depunerea Declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale – Formular 204

Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formular 394

D406 Declaraţia informativă SAF-T

395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţă – Formular 108

Depunerea Declaraţiei informative privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România – Formular 402

Depunerea Declaraţiei informative privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent – Formular 403.

Articole similare

Comentariul tau aici