Declaratii si plati scadente in luna martie 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Primavara, respectiv luna martie 2017 vine cu urmatoarele deplaratii si plati scadente:

07.03.2017

 • Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092.

10.03.2017

 • Depunerea declarațiilor: 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010; 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020; 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070.
 • Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087.

15.03.2017

 • Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …
 • Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul …
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă.
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă.
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă.
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă.
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă.
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă.
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă.
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă.
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă.
 • Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație.
 • Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație.
 • Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă.
 • Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă.
 • Depunerea Declarației anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale pentru anul precedent.

27.03.2017

 • Plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor.
 • Plata taxelor aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, precum și taxele anuale aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto și pariuri mutuale – pentru anul în curs.
 • Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2017.
 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă.
 • Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I 2017.
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100.
 • Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101.
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112.
 • Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224.
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300.
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301.
 • Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307.
 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311.
 • Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES.
 • Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097.
 • Depunerea Declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor pentru anul anterior – Formularul 104.
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare).

30.03.2017

 • Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394.

31.03.2017

 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal.
 • Depunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarației de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare