Despre avizul de inspectie fiscala- cu cat timp inainte se comunica?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Inaintea desfășurării inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală are obligația să înștiințeze, în scris, contribuabilul/plătitorul în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală.

Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel:

  • a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
  • b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili/plătitori.

In acest caz, după primirea avizului de inspecție fiscală, contribuabilul/ plătitorul poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecției fiscale. Amânarea se aprobă sau se respinge prin decizie emisă de conducătorul activității de inspecție fiscală care se comunică contribuabilului. în cazul în care cererea de amânare a fost admisă, în decizie se menționează și data la care a fost reprogramată inspecția fiscală.

Contribuabilul/Plătitorul poate renunța la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspecție fiscală .

Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații:

  • a) în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil/plătitor aflat în procedura de insolvență;
  • b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale;
  • c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial;
  • d) în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației;
  • e) în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluționare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecției fiscale.

In acest caz , contribuabilul/plătitorul poate solicita suspendarea inspecției fiscale.

Baza legala: art. 122 Codul de procedura fiscala

Articole similare

Comentariul tau aici