Despre drepturile de autor

 

Conform informatiilor publicate de ORDA – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), http://www.orda.ro, dreptul de autor este un termen juridic care desemnează drepturile recunoscute creatorilor de opere literare, artistice sau ştiinţifice sau de orice alte opere de creaţie intelectuală.

Care este obiectul dreptului de autor?

Operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, cum sunt:

► scrierile literare şi publicistice;

► programele pentru calculator;

► operele ştiinţifice scrise sau orale;

► compoziţiile muzicale;

► operele dramatice, dramatico-muzicale;

► operele coregrafice şi pantomimele;

► operele fotografice şi cinematografice;

► operele de artă grafică sau plastică şi operele de arhitectură;

► lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei, ştiinţei în general;

► operele derivate plecând de la una sau mai multe opere preexistente.

(art. 7– art.8 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)

Ce nu beneficiază de protecţia dreptului de autor?

Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor următoarele:

► ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;

► textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora;

►simbolurile oficiale ale statutului,ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;

► mijloacele de plată;

► ştirile şi informaţiile de presă;

► simplele fapte şi date.

(art. 9 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)

Care sunt drepturile conexe dreptului de autor?

Drepturile conexe au evoluat în jurul operelor protejate prin dreptul de autor, nu aduc atingere drepturilor autorilor si confera protectie pentru:

► artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii;

► producătorii de înregistrari sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrari;

► organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.

(art. 94 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)

 

Articole similare

Comentariul tau aici