Despre persoana fizica autorizata ca angajator – informare ITM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ITM a publicat in 25.03.2021 un material informativ cu privire la persoanele fizice autorizate, comunicat pe care il reamintim mai jos.

Persoană fizică autorizată (PFA) reprezintă persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.

PFA îşi poate desfăşura activitatea în mod individual şi independent, ca persoană fizică autorizată , dar în condițiile legii, poate avea, în calitate de angajator,  cel mult trei angajați proprii în același timp, cărora trebuie să le încheie contract individual de muncă (CIM).

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale prevede limitările referitoare la numărul de angajați pe care îi poate avea o PFA.

Codul muncii definește contractul individual de muncă ca fiind ”contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”.

Important! Contractul individual de muncă trebuie încheiat și înregistrat în Revisal anterior începerii activității de către salariat, obligație ce revine angajatorului.

De asemenea, încadrarea în muncă este condiționată de certificatul medical, documentul atestă faptul că viitorul salariat este în măsură să presteze activitatea pentru care este angajat.

Vârsta minimă de la care este legală angajarea unei persoane fizice este de 15 ani, iar încheierea CIM se poate face pe durată nedeterminată sau, în anumite cazuri expres prevăzute de legislație, pe durată determinată. În ceea ce privește durata muncii, CIM poate fi cu normă întreagă sau cu timp parțial.

Este de precizat că la angajarea unui salariat, angajatorul trebuie să întocmească pentru fiecare persoană încadrată în muncă un dosar personal. Această obligație este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puțin următoarele documente: actele necesare angajării, fișa de aptitudini, contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare,          orice alte documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în  registrul general de evidență a salariaților.

PFA în calitate de angajator are obligația de a respecta prevederile legale în vigoare privind atât relațiile de muncă cât și securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor.

Reamintim că, din ianuarie 2021, salariul de bază minim brut garantat în plată este de  2.300 lei pe lună, respectiv 3.000 lei pe lună în domeniul construcțiilor.

Articole similare

Comentariul tau aici