DGRFP Cluj: aplicarea scutirii de TVA pentru livrari/prestari catre spitale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat DGRFP Cluj, aplicarea scutirii de TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii destinate unităților spitalicești și altor categorii de beneficiari

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informează contribuabilii că, prin HG nr. 653/2023, (publicată în M.O. nr. 722 /04.08.2023) au fost modificate și completate prevederile titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Actul normativ stabilește condițiile pentru aplicarea scutirilor de TVA cu drept de deducere pentru livrările de bunuri/prestările de servicii destinate unităților spitalicești și altor categorii de beneficiari, scutiri introduse prin Legea nr. nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

-documentele necesare pentru justificarea scutirii de TVA:

  • pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, pentru care beneficiarul este unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, instituţia/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii.
  • pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat sau către o instituţie/autoritate publică centrală sau locală care asigură finanţarea acestora, potrivit legii.
  • în cazul importului și a achiziției intracomunitare de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri.

-întrucât prin Legea nr.88/2023, livrarea de proteze și accesorii ale acestora ( cu excepția protezelor dentare scutite de TVA fără drept de deducere) precum și a produselor ortopedice a trecut de la cota redusă de TVA de 9% la scutire de TVA cu drept de deducere , actul normativ reglementează că , livrarea acestora este scutită de TVA , indiferent de beneficiarul acestei operațiuni .

-reglementează că , scutirea de TVA pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii prevăzute mai sus, efectuate către unitatea spitalicească din rețeaua publică de stat sau, după caz, către instituția/autoritatea publică centrală sau locală care
asigură finanțarea acesteia, potrivit legii, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 88/2023 (11 iunie 2023) și data intrării în vigoare a HG nr.653/2023 (04.08.2023), se aplică dacă furnizorii/prestatorii fac dovada destinației bunurilor/serviciilor prin orice probă și mijloc de probă prevăzute de lege, inclusiv prin, dar nu limitat la, contracte și declarațiile pe propria răspundere .

Baza legală:

  • Legea nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  • HG nr. 653/2023 pentru modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Citeste si: Ce trebuie sa stii daca doresti sa faci exporturi?

Articole similare

Comentariul tau aici