DGRFP Galati: Aplicarea stampilei pe inscrisuri este voluntara si nu obligatorie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reamintește contribuabililor şi colaboratorilor că aplicarea ștampilei ca modalitate de autentificare a documentelor și înscrisurilor este voluntară și nu reprezintă un motiv pentru respingerea documentelor sau documentațiilor depuse la instituții și autorități publice.
Baza legală pentru eliminarea ștampilei pentru persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat/de drept public și entitățile fără personalitate juridică este Ordonanța Guvernului 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative – Articolul V (OUG 17/2015), iar pentru autoritățile și instituțiile publice este ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 –privind Codul administrativ – articolul 627 (OUG 57/2019).
Facilitarea interacțiunii între instituțiile statului și persoanele fizice și juridice de drept privat, precum și a entităților fără personalitate juridică, prin încetarea obligativității ștampilării şi folosirea semnăturii electronice ca pe o modalitate de a reduce consumul hârtiei și de a elimina unele etape intermediare de procesare a documentelor reprezintă un pas spre modernizarea și simplificarea raporturilor ce se stabilesc între subiectele de drept menționate.
În contextul actual, utilizarea semnăturii electronice este vitală, cu atât mai mult cu cât aceasta are forța juridică a înscrisurilor autentice atât ca reprezentare instituțională, cât și sub semnătură privată.
Totodată, reiterăm că toate documentele puse la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin intermediul Spaţiului Privat sunt înscrisuri cărora li s-a incorporat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii 455/2001, republicată şi al Regulamentului (UE) nr. 910/2014 nefiind necesară prezentarea la organul fiscal pentru semnătură sau stampilă.
Instituţia publică, autoritatea publică sau orice altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documente comunicate prin SPV poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora de pe site-ul ANAF categoria Servicii Online –Verificare documente electronice eliberate prin SPV https://www.anaf.ro/VerifAdev/Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 .

Înscrisul în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale cu înscrisul sub semnătură privată având acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile.

Articole similare

Comentariul tau aici