DGRFP Galati: Modificari la formularul 101 Declaratie privind impozitul pe profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că formularul101„Declaraţie privind impozitul pe profit” a fost modificat prin OPANAF 310/2023 în sensul adaptării lui astfel încât să poată fi utilizat și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.
Reamintim că Grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit a fost legiferat prin Legea 296/2020 de modificare a Codului fiscal. În conformitate cu prevederile art.422 pct.1 din Codul fiscal:
”Grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se constituie din cel puţin două dintre următoarele entităţi, denumite în continuare membri:
(i) o persoană juridică română/persoană juridică cu sediul social în România înfiinţată potrivit legislaţiei europene şi una sau mai multe persoane juridice române/persoane juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene la care aceasta deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;
(ii) cel puţin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
(iii) cel puţin două persoane juridice române deţinute, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică/fizică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de
informaţii;
(iv) cel puţin o persoană juridică română deţinută, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii şi sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine”

Conform OPANAF 1191/2021, Declarația anuală-formular 101 se depune la organul fiscal competent, împreună cu formularul 101 al fiecărui membru, până la termenele legale.
În cadrul formularului 101 după căsuţa “Declaraţie depusă de contribuabili pentru care reglementările contabile sunt emise de B.N.R., respectiv A.S.F.” a fost introdusă o nouă căsuţă, “Declaraţie depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit”.
Instrucțiunile de completare a D101 se modifică astfel:
-Declaraţia se completează şi de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. În această situaţie se bifează rubrica «Declaraţie depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit». Fiecare membru al grupului fiscal completează declaraţia proprie, cu ajutorul aplicaţiei informatice de asistenţă. Declaraţia semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic.
-În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, rândul 39 se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare aplicării sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit.
-Rândul 40 – se completează cu valoarea profitului impozabil/pierderii fiscale de recuperat în anii următori.
-La rândul 43.1 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, precum şi sumele reprezentând cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare şi serviciile acordate Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. ţ) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din anul curent.
-În cazul membrilor unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, rândurile 41.2, 47, 49, 51-53 din formular nu se completează.
Prevederile menţionate se aplică pentru declararea impozitului pe profit anual datorat începând cu anul fiscal 2022.

Articole similare

Comentariul tau aici