Diferente intre frecventa colectarii TVA la protocol si sponsorizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In acest scurt articol reamintim o obligatie fiscala de colectare a TVA la protocol si sponsorizare, in situatiile in care entitatile au obligatia sa faca acest lucru.

Protocol (cadouri peste 100 lei)Sponsorizare (in bunuri)
Frecventa colectariila finalul fiecarei perioade fiscalela final de an

Protocol

Colectarea TVA la cheltuielile de protocol (cadouri in valoare mai mare de 100 lei, exclusiv TVA) se face la finalul fiecarei perioade fiscale.

Baza legala : art. 278 alin. (8) lit. c) care arata ca nu constituie livrare de bunuri:

c) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat , de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice .

In normele de aplicare date pentru acest articol se arata ca baza impozabilă, respectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 319 alin. (8) din Codul fiscal, care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul.

Sponsorizare

Tot in normele de aplicare ale art. 278 alin. (8) lit. c) se arata ca, bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal.

Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic.

Important : Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările și acțiunile de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă.

Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa.

Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.

Articole similare

Comentariul tau aici