Documente ce pot fi comunicate prin SPV in cazul firmelor – O 1090/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică se regasesc in anexa 2 la Ordinul 1090 din 16 iunie 2022.

Acestea sunt:

a) Automat

1.Decizii de impunere din oficiu

2.Acte administrative emise de organele de inspecție fiscală, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice

3.Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii

4.Acte de executare, cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.
5.1. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitație, notificare, înștiințare etc., stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale

5.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 5.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.

6.Datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (declarația 394) referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA. Informațiile sunt furnizate numai în situația în care atât persoana impozabilă care accesează serviciul „Spațiul privat virtual“, cât și partenerii acesteia și-au dat acordul în acest sens.

7.Informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare

8.Informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura

b) La cererea persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică

1.„Situația fiscală conform fișei pe plătitor la data de …“. Se va comunica fișa pe plătitor, odată cu următorul mesaj: „ATENȚIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de funcționarii organelor fiscale în activitatea de administrare a creanțelor fiscale, și folosește în analiza declarațiilor și stingerea obligațiilor de plată. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decât în relația cu administrația fiscală, în vederea punerii de acord a evidenței fiscale cu cea contabilă!“

2.„Certificatul de atestare fiscală“

3.„Certificatul de cazier fiscal“

4.„Opinie privind aplicarea legislației fiscale“

5.„Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență“

6.„Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului“

7.„Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“

8.Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat

9.Decizie de stabilire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

10.Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale

11.Certificatul de rezidență fiscală

12.Informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura
13.1. Acte administrative fiscale, acte emise de organele fiscale în executarea legii, alte documente și fișiere la cererea persoanei juridice, stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale.

13.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 13.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.


B. Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică și comunicate Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală

1.Declarații fiscale

2.Cerere privind „Situația fiscală conform fișei pe plătitor la data de ….“

3.Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

4.Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal

5.Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale

6.Sesizare, petiție, reclamație

7.Cerere de audiență

8.Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului

9.Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“

10.Solicitare de informații publice

11.Cerere de acordare a unui ajutor de stat

12.Declarații de înregistrare fiscală

13.Cereri de restituire

14.Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

15.Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală

16. Informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura
17.1. Alte declarații, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală conform competențelor legale

17.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 17.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.

18.Formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME)

Articole similare

Comentariul tau aici