Documente financiar-contabile: Modele documente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile sunt:

  • Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: denumirea documentului, denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul, numărul documentului şi data întocmirii acestuia, menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul), conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia, datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz, numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.
  • Documentele contabile (registre, jurnale, fişe, note etc.) trebuie să cuprindă elemente cu privire la: denumirea entităţii, data întocmirii documentului contabil, felul, numărul şi data documentului justificativ, sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate, conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare, semnătura persoanei responsabile cu întocmirea documentelor contabile.

Fiecare entitate poate adapta, în funcție de necesități, modelele documentelor financiar-contabile. Circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective.

Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991, care desfășoară activități specifice anumitor domenii de activitate pentru care legislația aplicabilă prevede folosirea și a altor documente, aplică în mod corespunzător și reglementările specifice.

 Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în anexa nr. 3 a ordinului nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. Modelele documentelor pot sa fie regasite si AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici