Documente financiar-contabile: Modele documente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile sunt: Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: denumirea documentului, denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul, numărul documentului şi data întocmirii acestuia, menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul),…

Mai mult