Documente necesare pentru inregistrarea in scop de TVA- material informativ DGRFP Iasi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

DGRFP Iasi a publicat un material util referitor la inregistrarea in scop de TVA:

https://static.anaf.ro/static/10/Iasi/material_informativ-4_23-11-2021.pdf

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent, după caz:
a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeaşi zi cu
depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului;

b) declaraţia de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. În această situaţie, declaraţia de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea “Taxa pe valoarea adăugată” din declaraţie.
Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea “Taxa pe valoarea adăugată.
După înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central .
În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile legale și nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Articole similare

Comentariul tau aici