Elemente extrapatrimoniale

Exista unele situatii in care anumite bunuri, drepturi si obligatii nu indeplinesc criteriile de recunoastere in bilant. Totusi, exista necesitatea urmaririi lor n continuare din diverse motive , fapt pentru care exista clasa conturilor in afara bilantului. Structura elementelor care intra in aceasta categorie se poate observa din planul de conturi, clasa 8.

CLASA 8 – CONTURI SPECIALE

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI
80.1. Angajamente acordate
80.1.1. Giruri şi garanţii acordate
80.1.8. Alte angajamente acordate
80.2. Angajamente primite
80.2.1. Giruri si garanţii primite
80.2.8. Alte angajamente primite
80.3. Alte conturi în afara bilanţului
80.3.1. Imobilizari corporale luate cu chirie
80.3.2. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
80.3.3. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
80.3.4. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
80.3.5. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
80.3.6. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
80.3.7. Efecte scontate neajunse la scadenta
80.3.8. Alte valori in afara bilantului
80.4. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
80.4.5. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
80.5 Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte similare neajunse la scadenta
80.5.1. Dobanzi de platit
80.5.2. Dobanzi de incasat
891 Bilant de deschidere
892 Bilant de inchidere
Contabilitatea acestor elemente extrapatrimoniale se poate tine, in functie de decizia entitatii :

• in partida simpla sau
• in partida dubla

Exemple de situatii in care se utilizeaza aceste conturi:

a) primirea unei macarale in valoare de 150.000 ron vederea efectuarii unor reparatii :

Debit 8032 Valori materiale primate spre prelucrare sau reparare 150.000

b) dupa efectuarea reparatiei se restituie macaraua :

Credit 8032 Valori materiale primate spre prelucrare sau reparare 150.000

c) un depozit primeste 100 de calculatoare spre depozitare in suma de 200.000 ron

Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 200.000

d) se achizitioneaza obiecte de inventar in suma de 1500 ron si concomitent cu trecerea lor pe cheltuiala la momentul achizitiei se inregsitreaza si pe conturi in afara bilantului, astfel:

Debit 80.3.5. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta 1.500
Aceste conturi in afara bilantului sunt foarte utile la inventarierea anuala a patrimoniului. Pentru inventarierea obiectelor de inventar ar fi destul de dificil sa se intocmeasca liste de inventariere intrucat ele sunt trecute pe cheltuiala in momentul achizitiei. Astfel, la sfarsitul anului se poate verifica concordanta dintre rulajul debitor cumulat pe contul 603 si intrarile pe contul 8035. Daca exista concordanta inseamna ca toate obiectele de inventar au fost inregistrate pe contul 8035 si prin urmare se poate trece la listarea componentei soldului acestui cont. Aceasta componenta transpunsa intr-un format standard poate fi considerata lista de inventariere pentru obiecte de inventar.

e) inregsitrarea sumei de 1000 ron reprezentand dobanzi de platit aferente unui contract de leasing neajuns la scadenta

Debit 80.5.1 Dobanzi de platit 1000

Pentru tinerea contabilitatii in partida dubla se poate deschide un analic (contrapartida) in relatie cu care se pot face inregistrarile. De regula aplicatiile informatice care functioneaza pe piata nu permit tinerea contabilitatii in partida simpla, de aceea este necesara deschiderea acestui cont care contrabalanseaza inregistrarile pe celelalte conturi din clasa 8.

Articole similare

Comentariul tau aici