Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii

Ordinul 3055/29.10.2009 cu aplicare din 01.01.2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aduce anumite precizari privind evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii.

In primul rand trebuie mentionat ca in scopul întocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile trebuie sa procedeze la inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilita în functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. Fac obiectul evaluarii si imobilizarile în curs de executie.

Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, în functie de tipul de depreciere existenta, fie prin înregistrarea unei amortizari suplimentare, în cazul în care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, în cazul în care se constata o depreciere reversibila a acestora.

În cazul imobilizarilor corporale si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute în vedere, de catre evaluatori independenti sau personalul entitatii, si alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).

Pentru a stabili daca exista deprecieri ale imobilizarilor corporale si necorporale, în afara constatarii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe si interne de informatii.

La sursele externe de informatii se încadreaza aspecte precum:

– pe parcursul perioadei, valoarea de piata a activului a scazut semnificativ mai mult decât ar fi fost de asteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizarii;

– pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect negativ asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea îsi desfasoara activitatea sau pe piata careia îi este dedicat activul etc.

Din sursele interne de informatii se exemplifica urmatoarele elemente:

– exista indicii de uzura fizica sau morala a imobilizarii;

– pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect negativ asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce în viitorul

apropiat, în ceea ce priveste gradul sau modul în care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Astfel de modificari includ:

situatiile în care imobilizarea devine neproductiva, planurile de restructurare sau de întrerupere a activitatii careia îi este dedicata imobilizarea, precum si planificarea cedarii imobilizarii înainte de data estimata anterior;

– raportarile interne pun la dispozitie indicii cu privire la faptul ca rezultatele economice ale unei imobilizari sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate.

Indiciile de depreciere a imobilizarilor, puse la dispozitie de raportarile interne, includ:

– fluxul de numerar necesar pentru achizitionarea unei imobilizari similare, pentru exploatarea sau întretinerea imobilizarii este semnificativ mai mare decât cel prevazut initial în buget;

rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevazut în buget;

– o scadere semnificativa a profitului din exploatare prevazut în buget, respectiv o crestere semnificativa a pierderilor prevazute în buget, generate de imobilizare etc.

Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustari au la baza constatarile comisiei de inventariere.

Pot exista si uneleindicii ca o pierdere din depreciere recunoscuta în perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporala sau corporala nu mai exista sau s-a redus. La aceasta evaluare se tine cont de surse externe si interne de informatii.

În categoria surselor externe de informatii se pot încadra urmatoarele:

– valoarea de piata a imobilizarii a crescut semnificativ în cursul perioadei;

– în cursul perioadei au avut loc modificari semnificative cu efect favorabil asupra entitatii sau se estimeaza ca astfel de modificari se vor produce în viitorul apropiat, în mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea îsi desfasoara activitatea sau pe piata careia îi este dedicat activul etc.

Dintre sursele interne de informatii se exemplifica urmatoarele:

– pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative, cu efect favorabil asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor produce în viitorul apropiat în ceea ce priveste gradul sau modul în care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Aceste modificari includ costurile efectuate în timpul perioadei pentru a îmbunatati si a creste performanta imobilizarii sau pentru a restructura activitatea careia îi apartine imobilizarea;

– raportarile interne dovedesc faptul ca performanta economica a unei imobilizari este sau va fi mai buna decât s-a prevazut initial etc.

Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai putin amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice  amortizare ulterioara cumulata si orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.


Articole similare

Comentariul tau aici