Compensarea la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform Ordinului 2861/09.10.2009, compensarea intre plusurile si minusurile constatate la inventar poate avea loc daca sunt îndeplinite următoarele condiţii: – să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente; – diferenţele constatate în…

Mai mult

Tipuri de bilant. Anexe la bilant. Contraventii in cazul nedepunerii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inventarierea patrimoniului Pentru a putea intocmi situatiile financiare anuale, trebuie sa fie efectuata inventarierea patrimoniului. Acest lucru se aplica fie ca vorbim de situatii financiare anuale, fie de situatii financiare intermediare. Tipuri de situatii financiare: 1.Situatii financiare anuale pentru societati: -se depun de catre toate societățile, companiile naționale, regiile autonome, institutele…

Mai mult

Care este diferenta dintre inventarul permanent si inventarul intermitent?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2861/2009, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea patrimoniului cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii: la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege ori de…

Mai mult

7 lucruri de facut in contabilitate pana la final de an

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Finalul de an, sau mai bine spus de exercitiu financiar implica multe verificari si actiuni contabile, pentru ca balanta sa reflecte cat se poate de bine realitatea. Exista multe verificari si analize care se pot face cu aceasta ocazie, din care prezentam mai jos o lista cu cele mai importante. Inventarierea patrimoniului…

Mai mult

Cum se face corect inventarierea imobilizarilor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O data cu apropierea finalului de an, una dintre activitatile scadente este inventarierea anuala a patrimoniului. In cadrul inventarierii anuale, una dintre activitati este cea care se refera la inventarierea imobilizarilor, corporale si necorporale. Regulile prin care se efectueaza inventarierea acestora sunt prevazute de O 2861/2009: inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin…

Mai mult

Inventarierea, principiul continuitatii activitatii, FNUASS, Revisal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! INFOGRAFICE Cum inventariem imobilizarile corporale? Inventarierea imobilizarilor se efectueaza pe baza listelor de inventariere, intocmite pe gestiuni (centre de cost ). PFA in sistem real vs. SRL 6 aspecte cu privire la perisabilitati – infografic Impozitare asociat vs administrator – infografic Inventarierea activelor fara substanta materiala, a datoriilor si capitalurilor proprii Pentru…

Mai mult

Cine raspunde de efectuarea inventarierii ?Cine poate participa si cine nu ?Ce faci daca nu ai angajati?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O data cu apropierea finalului de an, foarte multe firme incep pregatirea lucrarilor de inventariere. Sunt firme mari care au personal suficient pentru a intocmi comisii individuale si centrale si a numi responsabili pentru fiecare din ele, insa sunt si firme mici cu un angajat, sau fara. O 2861/2009 aduce cateva clarificari…

Mai mult

Participarea contabilului la inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Desi de cele mai multe ori, activitatea de inventariere este initiata de contabil, prevederile legale prevad reguli clare in ce priveste responsabilitatea inventarierii si implicarea contabilului in acest proces. Asadar, conform O 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, răspunderea pentru buna…

Mai mult

Manual de proceduri de inventariere

Conform legislatiei legate de inventariere, fiecare societate trebuie sa dispuna de un set de proceduri proprii de inventariere. Tocmai din acest motiv, am pregatit un Manual al Procedurilor de Inventariere standard, in format editabil (word), de 30 de pagini, care poate fi personalizat in functie de necesitatile fiecarei companii. In acelasi timp, Manualul de Politici de Inventariere este un adevarat…

Mai mult

Atribuirea numerelor de inventar pentru mijloacele fixe

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 2634/2015  precizeaza cateva aspecte legate de etichetarea mijloacelor fixe.  Astfel:  În scopul asigurării controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în entitate (cu excepţia celor luate cu chirie), care se consemnează în Registrul numerelor…

Mai mult

Efectuarea inventarierii patrimoniului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este Ordinul 2.861/2009. Societatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii…

Mai mult

Cine raspunde si cine participa la inventarierea patrimoniului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului nr. 2861/2009 raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii contabilitatii ( Nr. 82/1991), revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. La entitaţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situaţie, răspunderea pentru…

Mai mult

Greseli care pot aparea la inventarierea stocurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din pacate, la inventarierea stocurilor pot aparea foarte multe erori care au consecinte importante asupra situatiilor financiare. Erorile la inventarierea stocurilor au consecinte atat asupra contului de profit si pierdere cat si asupra bilantului. Cateva dintre astfel de erori pot fi : • cea mai uzuala este incorecta numarare a produselor…

Mai mult

Inventarierea – masuri organizatorice luate de catre comisia de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2861/2009, in vederea efectuarii inventarierii, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: -gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare;…

Mai mult

Inventarierea elementelor patrimoniale – cand are loc?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 2861/2009,  inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor…

Mai mult

Elementele necesare unui proces-verbal privind rezultatele inventarierii – OMFP 2861/2009

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform OMFP 2861/2009, dupa efectuarea inventarierii, rezultatele obtinute trebuie inscrise intr-un proces-verbal de catre comisia care efectueaza inventarierea. Acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente: “data intocmirii; numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere; gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate; data inceperii si…

Mai mult

Se mai utilizeaza formularul Confirmare de sold ?

In fiecare an, un punct important in efectuarea inventarierii patrimoniului (si totodata  un punct mare consumator de timp) este inventarierea creantelor si datoriilor fata de clienti/ furnizori. Conform  ordonantei 2861/ 09.oct.2009 , creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul…

Mai mult

Inventarierea crentelor si datoriilor

In fiecare an, un punct important in efectuarea inventarierii patrimoniului (si totodata mare consumator de timp) o reprezinta inventarierea creantelor si datoriilor fata de clienti/ furnizori. Conform  ordonantei 2861/ 09.oct.2009 , creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în…

Mai mult

Sinteza informatiei privind evaluarea la bilant

O data cu venirea sfarsitului de an se apropie si momentul intocmirii situatiilor financiare pentru marea majoritate a entitatilor. Desi  momentul depunerii situatiilor este  la 120/150 de zile de la sfarsitul perioadei, exista cateva evaluari care se fac la data inchiderii exercitiului. Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate şi…

Mai mult

Inventarierea anuala a patrimoniului

Conform prevederilor legii contabilitatii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane trebuie sa aprobe proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care sa le transmita ulterior comisiilor de inventariere. Situatia firmelor mici care nu au suficient personal pentru a intocmi comisii…

Mai mult