Atribuirea numerelor de inventar pentru mijloacele fixe

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul nr. 2634/2015  precizeaza cateva aspecte legate de etichetarea mijloacelor fixe.  Astfel:  În scopul asigurării controlului asupra existenţei mijloacelor fixe, se atribuie fiecărui mijloc fix, care constituie obiect de evidenţă, un număr de inventar în momentul intrării în entitate (cu excepţia celor luate cu...

Manual de proceduri de inventariere

Conform legislatiei legate de inventariere, fiecare societate trebuie sa dispuna de un set de proceduri proprii de inventariere. Tocmai din acest motiv, am pregatit un Manual al Procedurilor de Inventariere standard, in format editabil (word), de 30 de pagini, care poate fi personalizat in functie de necesitatile fiecarei companii. In acelasi timp, Manualul de Politici de Inventariere este un adevarat...

Efectuarea inventarierii patrimoniului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este Ordinul 2.861/2009. Societatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului...

Cine raspunde si cine participa la inventarierea patrimoniului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului nr. 2861/2009 raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii contabilitatii ( Nr. 82/1991), revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. La entitaţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea...

Greseli care pot aparea la inventarierea stocurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din pacate, la inventarierea stocurilor pot aparea foarte multe erori care au consecinte importante asupra situatiilor financiare. Erorile la inventarierea stocurilor au consecinte atat asupra contului de profit si pierdere cat si asupra bilantului. Cateva dintre astfel de erori pot fi : • cea mai uzuala este incorecta numarare...

Inventarierea – masuri organizatorice luate de catre comisia de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2861/2009, in vederea efectuarii inventarierii, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: -gestioneaza...

Inventarierea elementelor patrimoniale – cand are loc?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP nr. 2861/2009,  inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal...

Elementele necesare unui proces-verbal privind rezultatele inventarierii – OMFP 2861/2009

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform OMFP 2861/2009, dupa efectuarea inventarierii, rezultatele obtinute trebuie inscrise intr-un proces-verbal de catre comisia care efectueaza inventarierea. Acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente: “data intocmirii; numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; numarul si data deciziei...

Compensarea la inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform Ordinului 2861/09.10.2009, compensarea intre plusurile si minusurile constatate la inventar poate avea loc daca sunt îndeplinite următoarele condiţii: – să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni,...

Se mai utilizeaza formularul Confirmare de sold ?

In fiecare an, un punct important in efectuarea inventarierii patrimoniului (si totodata  un punct mare consumator de timp) este inventarierea creantelor si datoriilor fata de clienti/ furnizori. Conform  ordonantei 2861/ 09.oct.2009 , creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe...

Inventarierea crentelor si datoriilor

In fiecare an, un punct important in efectuarea inventarierii patrimoniului (si totodata mare consumator de timp) o reprezinta inventarierea creantelor si datoriilor fata de clienti/ furnizori. Conform  ordonantei 2861/ 09.oct.2009 , creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe...

Sinteza informatiei privind evaluarea la bilant

O data cu venirea sfarsitului de an se apropie si momentul intocmirii situatiilor financiare pentru marea majoritate a entitatilor. Desi  momentul depunerii situatiilor este  la 120/150 de zile de la sfarsitul perioadei, exista cateva evaluari care se fac la data inchiderii exercitiului. Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt...

Inventarierea anuala a patrimoniului

Conform prevederilor legii contabilitatii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane trebuie sa aprobe proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care sa le transmita ulterior comisiilor de...

Evaluarea deprecierii bunurilor la inventariere–surse externe de informatii

Baza legala : OMFP 2861/2009 Pentru inceput sa mentionam faptul ca evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale cu ocazia inventarierii, in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, se face la valoarea de inventar care este stabilita in functie de: – utilitatea bunului; -starea acestuia la data inventarului; -pretul de piata. Alaturi de imobilizarile corporale si necorporale detinute de...

Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

Conform prevederilor O 3055/2009, in scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţile trebuie să procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu...

Inventarierea la firmele mici

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legii contabilitatii, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului...

Inventarierea patrimoniului

Din pacate o data cu sfarsitul de an, se apropie si momentul inventarierii patrimoniului , o activitate mai putin indragita, insa necesara, intrucat este  imperativ sa reflectam o situatie reala a activelor si pasivelor in bilantul de sfarsit de an. Mai precis, inventarul vine sa sustina cifrele din balanta de verificare de sfarsit de an si mai departe, situatiile financiare. Ce legislatie se aplica...

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal, următoarele elemente: • data întocmirii, • numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, • numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere, • gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, • data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, • rezultatele inventarierii, • concluziile...

Cand exista obligatia efectuarii inventarierii ?

În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în următoarele...

Se apropie inventarierea patrimoniului

Tot mai multe societati , de regula filiale ale unor companii globale , se vad nevoie sa efectueze inventarierea anuala a patrimoniului inainte de data de 31.12.2010, fiindca sistemele lor de contabilitate (respectiv anul de raportare ) se inchid la sfarsit an si au posibilitati limitate de a mai face inregistrari in cursul anului urmator aferente anului trecut. Legislatia privind inventarierea patrimoniului...