Exemplu de calcul a taxei deductibile- tva la incasare

 

In proiectul de actualizare a normelor de aplicare a codului fiscal, publicat pe site-ul Ministerului de finante in 22.10.2012 este prezentat un exemplu de calcul a taxei deductibile pentru cei care vor aplica tva la incasare incepand cu 01 ian 2013.

Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, având perioada fiscala luna calendaristică, emite o factură pentru o livrare de bunuri în valoare de 3000 lei plus TVA 720 lei în data de 14 mai 2013 către societatea B.

Dacă taxa nu se achită în aceeaşi perioadă fiscală se înregistrează în contul 4428 “ TVA neexigibilă”.

În data de 5 iulie 2013, societatea B plăteşte parţial prin extras bancar suma de 1300 lei.

Taxa deductibilă aferentă acestei plăţi se calculează astfel: 1300 x 24/124 = 252 lei şi se evidenţiază în debitul contul 4426 „TVA deductibilă”, concomitent cu evidenţierea în creditul contului 4428 “ TVA neexigibilă”.

În sensul art. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, se consideră că taxa a fost plătită furnizorului/prestatorului în situaţia în care se stinge obligaţia de plată către furnizor/prestator, chiar dacă plata este făcută către un terţ.

a) în cazul în care plata se efectuează prin instrumente de plată de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie şi bilet la ordin, data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de bunuri/prestării de servicii efectuate de la/de persoana care aplică sistemul TVA la încasare, este:

1) data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia în situaţia în care cumpărătorul este emitentul instrumentului de plată, indiferent dacă încasarea este efectuată de funrizor/prestator sau de altă persoană;

2) data girului către furnizor/prestator, în situaţia în care cumpărătorul nu este emitentul instrumentului de plată, în acest scop fiind obligatorie păstrarea unei copii a instrumentului de plată în care este menţionată şi persoana către care a fost girat instrumentul de plată;

b) în situaţia în care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de către cumpărător, data plăţii este data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia. Indisponibilizarea sumelor, evidenţiată în extrasul de cont, nu este considerată plată;

c) în cazul plăţilor prin bancă de tipul transfer-credit, data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplică sistemul TVA la încasare este data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia;

d) în cazul cesiunii de crenţe şi a compensării, se aplică corespunzător prevederile pct. 162 alin. (12), respectiv pct. 162 alin. (13)-(14) din Codul fiscal, pentru a determina data plăţii;

e) în cazul plăţii în natură, data plăţii este data la care intervine faptul generator de taxă pentru livrare/prestarea care reprezintă contrapartidă pentru achiziţia de bunuri/servicii efectuată.

 

Articole similare

Comentariul tau aici