Exercitarea de catre zilieri a activitatilor cu caracter ocazional

In Monitorul Oficial Nr. 276 din 20 aprilie 2011 a fost publicata legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 a Parlamentului României privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Prevederile legii intra in vigoare in data de 23 aprilie.

Dispoziţii principale ale legii sunt:

– durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă;

– durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă;

– nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani;

– niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;

– beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfăşoare activitatea în beneficiul unui terţ;

– beneficiarul are următoarele obligaţii:

  • să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor;
  • să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii;
  • să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;
  • să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii;
  • să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită;
  • să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier;

– plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneraţia brută;

Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar. Dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor.

Articole similare

One Thought to “Exercitarea de catre zilieri a activitatilor cu caracter ocazional”

  1. […] Articol Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS […]

Comentariul tau aici