Exercitiul financiar diferit de anul calendaristic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de obicei, coincide cu anul calendaristic. Durata unui exercitiu financiar este de 12 luni.

Insa, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru:

  • sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate;
  • persoanele juridice cu sediul in Romania;

Persoanele nou infiintate, pot alege un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora, cu respectarea urmatoarelor obligatii:

  1. sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finatelor Publice
  2. sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului ales. Persoanele nou-infiintate depun instiintarea respectiva in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii.

Exceptie face cazul in care persoana juridica straina sau societatea mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea situatiilor financiare nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.

Pentru entitatiile nou infiintate, exercitiul financiar incepe la data infiintarii.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa.

Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

Contribuabilii care isi modifica exercitiul finnciar potrivit regelementarilor contabile, pot opta ca anul fiscal modificat sa corespunda cu exercitiul financiar. Pentru stabilirea anului fiscal modificat se aplica urmatoarele reguli:

a) daca anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat include si perioada cuprinsa intre ziua ulterioara ultimei zile a anului fiscal modificat si 31 decembrie a anului respectiv; declaratia anuala de impozit pe profit aferenta ultimului an fiscal modificat se depune pana la data de 25 martie a anului urmator.

Astfel, contribuabilii comunica organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi inchis anul fiscal modificat.

b) daca se modifica perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include si perioada cuprinsa intre ziua ulterioara ultimei zile a anului fiscal modificat si ziua anterioara primei zile a noului an fiscal modificat.

Contribuabilii comunica in termen de 15 zile de la data inceperii noului an fiscal modificat.

Baza legala:

Art. 16 din legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal

Art. 27 din legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii

Articole similare

Comentariul tau aici