Exercitiul financiar diferit de anul calendaristic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de obicei, coincide cu anul calendaristic. Durata unui exercitiu financiar este de 12 luni. Insa, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru: sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate; persoanele juridice…

Mai mult

Contul 121 “Profit sau pierdere”

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 121 Profit sau pierdere Dupa functia contabila, contul 121 este un cont bifunctional, cu ajutorul caruia se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in exercitiul financiar al anului in curs. De regula, inchiderea contului de profit si pierdere se face lunar. La sfarsitul fiecarei luni calendaristice: Se crediteaza cu valoarea…

Mai mult

Proiect – Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cine are obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2019? Persoanele carora le sunt incidente Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Persoanele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara; Persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra…

Mai mult

Fisa de cont pentru operatiuni diverse in valuta si in lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fişa de cont pentru operaţiuni diverse serveşte: – la ţinerea contabilităţii analitice a conturilor de clienţi, debitori, furnizori, creditori; – la ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economico-financiare. În cazul în care se utilizează pentru ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economico-financiare, fişele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul…

Mai mult

Exercitiul financiar – coincide sau nu cu anul calendaristic?

Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, entităţilor autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi…

Mai mult

Obligatiile entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

  * Exerctiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care apartin unei persoane juridice cu sediul în straintate, precum si pentru persoanele juridice cu sediul în România. * Persoanele nou-înfiintate, care se încadreaza în categoria celor prevzute mai sus, pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiintarii…

Mai mult

Exercitiul financiar

Conform legii contabilitatii exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic: a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii,…

Mai mult

Buletin legislativ 12.04.2010 – 18.04.2010

1. Ordinul nr. 864 din 29 martie 2010 a Ministerului Finantelor Publice privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale Monitorul Oficial nr. 229 din 12 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2010 Dispozitii principale: -ordinul se adreseaza societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic;…

Mai mult

Continutul raportului administratorilor

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, împreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta. Se vor face prezentari de informatii cu privire la respectarea conditiilor de capital propriu,…

Mai mult