Extinderea acordarii anularii obligatiilor de plata accesorii si in cazul altor debitori decat cei prevazuti de OUG 69/2020 -DGRFP Galati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat DGRFP Galati, 16.09.2021

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că prin OG 11/2021 a fost reglementată posibilitatea acordării anulării obligaţiilor de plată accesorii prevăzută de OUG 69/2020 pentru încă două situații în
care se pot afla contribuabilii cu restanțe bugetare ale căror scadențe sunt anterioare datei de 31 martie 2021, astfel:
– anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între
data de 14 mai 2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020) și data de 29 martie 2021 (data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021);
Pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale contribuabilii trebuie să achite integral obligațiile principale din decizia de impunere în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG nr. 11/2021 și să depună cererea de anulare până la 31 ianuarie 2022, inclusiv.
– anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 (14 mai 2020).
Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilii vor trebui să plătească obligațiile principale și să depună cererile de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022, inclusiv.

Măsura legislativă de anulare a obligațiilor fiscale accesorii se aplică şi în situaţia în care obligațiile bugetare principale au fost stinse până la data intrării în vigoare a OG nr.11/2021 cu condiţia ca cererea să fie depusă până la 31 ianuarie 2022, inclusiv.
Facem menţiunea că dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate şi care au fost stinse atât înainte cât şi după intrarea in vigoare a OG nr. 11/2021 se restituie potrivit prevederilor art. 168 din Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


Baza legală: OG nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale publicat în Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021.

Articole similare

Comentariul tau aici