F3000 se depune pana la 15 mai

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat ANAF:

Conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, în scopul realizării schimbului automat de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte, instituțiile financiare raportoare au obligația să raporteze anual A.N.A.F. informații referitoare la conturile financiare.
În acest sens, prin OPANAF nr. 1711/2022 a fost aprobat modelul și conţinutul formularelor utilizate de instituţiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

Declararea informaţiilor referitoare la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți se realizează prin transmiterea către Agenția Națională de Administrare Fiscală a formularului F3000 prin mijloace de transmitere la distanță, până la data de 15 mai inclusiv a anului calendaristic curent pentru informațiile aferente anului calendaristic precedent, conform prevederilor art. 62, alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus la dispoziție pe portalul ANAF o secțiune dedicată schimbului automat de informații în domeniul impozitelor directe (ghiduri care cuprind aspecte detaliate referitoare la Standardul comun de raportare (SCR) și Acordul FATCA, întrebări frecvente și clarificări, lista partenerilor pentru schimb automat de informații cu privire la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți etc) în vederea facilitării conformării voluntare cu obligațiile instituite în sarcina instituțiilor financiare.

Față de problematica ce face obiectul prezentului comunicat atragem atenția că urmează a fi inițiate acțiuni de control de către inspectori din cadrul Direcției Generale de Informații Fiscale, în ceea ce privește atât respectarea termenului legal de raportare precum și în ceea ce privește corectitudinea tuturor informațiilor prevăzute a fi transmise prin formularul F3000.

Articole similare

Comentariul tau aici