Facilitati fiscale -IT, constructii, agricultura -noi masuri fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 19 septembrie 2023 un proiect complex de revizuire a prevederilor fiscale. Unele din sectoarele impactate de aceste masuri sunt cele in care se aplica in prezent facilitati fiscale: IT, constructii, agricultura.

Iata ce masuri sunt propuse pentru fiecare din aceste sectoare:

Facilitati in IT

In domeniul IT urmatoarele masuri sunt propuse a intra in vigoare incepand cu luna urmatoare publicarii in MOF:

1.Se propune revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator în sensul restrângerii aplicării facilităților fiscale pentru un singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere la angajator/plătitor, după caz.

2.Se propune limitarea aplicării facilității fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilitățile fiscale acordate sectoarelor construcții, agricol și industria alimentară

3.Introducerea unui plafon până la care se acordă scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv până la nivelul a 10.000 lei inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.


Măsura are în vedere corelarea prevederilor din Codul fiscal cu privire la unele condiții de acordare a scutirii de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, respectiv veniturile sunt realizate de la un singur angajator/plătitor, cu scutirea de impozit pentru veniturile de aceeași natură realizate în sectorul construcții, sectorul agricol și industria alimentară, în cadrul aceluiași plafon de 10.000 lei lunar. Scutirea se acordă pe baza opțiunii exprimate în scris, prin declarație pe propria răspundere la
angajator/plătitor, în cazul în care persoanele fizice realizează venituri de la mai mulți angajatori/plătitori.

Facilitati in constructii, sectorul agricol si industria alimentara

Se propune revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale pentru sectorul construcții, precum și în sectorul agricol și în industria alimentară în sensul restrângerii aplicării facilităților fiscale pentru un singur contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial, la nivel de angajat, la un singur angajator/plătitor de venit, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor de până la 10.000 lei inclusiv.

În cazul existenței mai multor raporturi juridice care generează venituri din salarii și asimilate salariilor, la unul sau mai mulți angajatori/plătitori de venituri, persoana fizică optează pentru acordarea scutirii pentru un singur contract individual de muncă, la un singur angajator/plătitor, pe baza declarației pe propria răspundere.
Revizuirea condițiilor de acordare a facilităților fiscale, în sensul restrângerii aplicării acestora unui singur contract de muncă, la nivel de angajat, are în vedere faptul că se constată o majorare a numărului de contracte de muncă în domeniile pentru care se aplică facilitățile fiscale, ca urmare a divizării contractelor în baza cărora venitul brut aferent depășește nivelul plafonului netaxabil de 10.000 lei, în mai multe contracte de muncă.
Totodată, se propune modificarea reglementării privind condiția de acordare a facilității fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în sectorul construcții, care vizează modul de raportare la nivelul salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi, în sensul înlocuirii sintagmei “de minimum 4.000 lei lunar” cu sintagma “prevăzut de lege pentru activitățile din domeniul construcțiilor” în cazul domeniilor prevăzute de Codul fiscal.
În mod similar, se propune modificarea reglementării privind condiția de acordare a facilității fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în sectorul agricol și în industria alimentară care vizează modul de raportare la nivelul salariului brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi, în sensul înlocuirii sintagmei “de minimum 3.000
lei lunar” cu sintagma “prin raportare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în domeniul/sectorul agricol și în industria alimentară stabilit potrivit legii pentru domeniul/sectorul agricol și industria alimentară”.

Se elimină scutirea de la plata contribuțiilor sociale de sănătate pentru angajații din construcții și din agricultură, precum și din industria alimentară.

Articole similare

Comentariul tau aici