Facilitati fiscale OUG 6/2019-informare ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

INFORMARE CONTRIBUABILI, ANAF (DGRFP Cluj) cu privire la OUG 6/2019

Dorim să vă informăm că, în data de 05.08.2019, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 648, Ordonanta Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale, care reglementează:


I. la Capitolul I, o serie de facilităti fiscale sub forma restructurării obligatiilor bugetare.

Conform acestor prevederi aveti posibilitatea de a solicita organului fiscal restructurarea obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei si neachitate până la data solicitării, precum si a obligatiilor bugetare accesorii.

Care sunt conditiile necesare pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare?

Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare trebuie să îndepliniti cumulativ următoarele conditii:
a) să nu îndepliniti conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
b) să prezentati un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
c) să nu vă aflati în procedura insolventei potrivit legii;
d) să nu fiti dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să aveti depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
f) să îndepliniti testul creditorului privat prudent;
g) să depuneti o notificare în acest sens la organul fiscal competent până la data de 30.09.2019, sub sanctiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare.
În cazul în care îndepliniti conditiile anterior mentionate, veti depune o solicitare de restructurare a obligatiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare si testul creditorului privat prudent, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 648 din 05.08.2019, sub sanctiunea decăderii.

Care sunt măsurile de restructurare a obligatiilor bugetare?

Măsurile de restructurare a obligatiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:


a) înlesniri la plata obligatiilor bugetare, respectiv plata esalonată, pe o perioadă de maximum 7 ani, a obligatiilor bugetare principale, precum si amânarea la plată a accesoriilor si/sau a unei cote din obligatiile bugetare principale, în vederea anulării.
b) conversia în actiuni a obligatiilor bugetare principale, în conditiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;
c) stingerea obligatiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, potrivit dispozitiilor art. 263 din Codul de procedură fiscală; d) anularea unor obligatii bugetare principale, în următoarele conditii:
d.1) pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, trebuie să achitati 5% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare;
d.2) pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% si 40% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, trebuie să achitati 10% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la Plată până la data depunerii solicitării de restructurare;
d.3) pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% si 50% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, trebuie să achitati 15% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare.


Care sunt avantajele restructurării obligatiilor bugetare?

În situatia în care beneficiati de restructurarea obligatiilor bugetare, avantajele acestei facilităti sunt următoarele:
a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data depunerii solicitării de restructurare;
b) pentru obligatiile bugetare ce formează obiect al restructurării nu se datorează si nu se calculează obligatii de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare;
c) se anulează obligatiile bugetare amânate la plată, în cazul în care planul de restructurare va fi finalizat.


Care sunt riscurile în cazul în care nu beneficiati de restructurarea obligatiilor bugetare?

Organul fiscal competent are obligatia de a solicita deschiderea procedurii insolventei, în conditiile legii, în următoarele situatii:
a) în cazul în care nu depuneti solicitarea de restructurare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 6/2019;
b) în cazul în care organul fiscal competent respinge solicitarea de restructurare si nu emite acordul de principiu pentru acordarea unei esalonări conform Codului de procedură fiscală si nu achitati obligatiile bugetare în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de respingere, dar nu mai devreme de termenul prevăzut la lit. a);
c) în cazul în care planul de restructurare esuează si debitorul nu achită obligatiile bugetare în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de constatare a pierderii valabilitătii înlesnirii la plată, dar nu mai devreme de termenul prevăzut la lit. a).


II. la Capitolul II, o serie de facilităti fiscale sub forma anularii obligatiilor accesorii.


Pentru a beneficia de o astfel de facilitate fiscală, puteti depune o notificare prin care înstiitati organul fiscal cu privire la intentia dumneavoastră, iar după îndeplinirea conditiilor, veti depune cerere de anulare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019.


Care sunt conditiile necesare pentru a beneficia de anularea obligatiilor accesorii?


Pentru a beneficia de anularea unor obligatii bugetare accesorii, aferente obligatiilor principale restante la data de 31.12.2018, trebuie să îndepliniti cumulativ următoarele conditii:
a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) aveti depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
d) depuneti cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a conditiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.

Puteti beneficia de anularea obligatiilor accesorii aferente si următoarelor obligatiilor bugetare principale:
a) cele stabilite prin declaratii rectificative, în conditiile art. 25 din O.G. nr. 6/2019;
b) cele cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 si stinse până la această dată, în Conditiile art. 26 din O.G. nr. 6/2019;
c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale, în conditiile art. 27 din O.G. nr. 6/2019;
d) cele esalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în conditiile art. 31 din O.G. nr. 6/2019.

Care sunt avantajele solicitării anulării obligatiilor accesorii?


Principalul avantaj al unei astfel de facilităti fiscale îl reprezintă anularea, în totalitate, a obligatiilor accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018.
De asemenea, în situatia în care notificati organul fiscal cu privire la intentia dumneavoastră de a beneficia de anularea obligatiilor accesorii, avantajele unei astfel de măsuri sunt următoarele:
a) se amână la plată dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, prin emiterea de către organul fiscal a unei decizii;
b) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;
c) nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care nu depuneti cerere de anulare a accesoriilor.
În situatia în care nu notificati organul fiscal cu privire la intentia dumneavoastră de a beneficia de anularea obligatiilor accesorii, iar acestea au fost stinse, veti beneficia de restituirea sumelor care au fost achitate în contul acestora.

Articole similare

Comentariul tau aici