Formatul electronic al situatiilor financiare pentru PJ fara scop patrimonial- publicat de ANAF in 21.01.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In sectiunea declaratii electronice de pe site-ul ANAF a fost publicat formatul pdf al situatiilor financiare pe anul 2019 pentru :

– PJ fara scop patrimonial
– PJ fara scop patrimonial de utilitate publica
– Organizatii sindicale si patronale
– CAR unitati militare
– CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996
– Uniuni teritoriale salariati infiintate potrivit Legii 122/1996
– UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
– UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 – centralizat

Formatul electronic este disponibil aici : https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1014_15_2019.html

Termenul pentru depunerea situatiilor financiare pentru aceste entitati este de 120 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2019 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă

Fişierul cu extensia zip va conţine:

  • raportul administratorilor
  • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz,
  • procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi
  • declaraţia prevăzută la pct. 12 din precizări, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

Articole similare

Comentariul tau aici