Formatul pdf al D205 pe 2023 publicat de ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Formatul pdf al D 205 pe anul 2023 a fost actualizat de ANAF in 05.02.2024.

Acesta se regaeste aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/205.html

Termenul de depunere al d205este 29 februarie 2024.

Formularul se utilizeaza pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reținere la sursă, precum și a câștigurilor/pierderilor din transferul aurului de investiții, realizate începând cu 1 ianuarie 2023.

Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri/intermediarii definiți potrivit legislației în materie, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent, care are calitatea de intermediar, și care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), pentru următoarele tipuri de venituri:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) venituri sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv;
d) venituri sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
f) venituri din premii;
g) venituri din jocuri de noroc;
h) venituri provenite din încasarea bacșișului de către salariați;
i) venituri din alte surse, altele decât veniturile provenite din încasarea bacșișului de către salariați și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;
j) venituri din activități independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.

Declarația se completează și se depune anual:
a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X“ în căsuța prevăzută în acest scop.

Articole similare

Comentariul tau aici