Functionalitatea contului 408 furnizori facturi nesosite – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cu ajutorul contului 408 Furnizori – facturi nesosite se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. 

Contul 408 Furnizori – facturi nesosite este un cont de pasiv iar soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

Se intampla adesea ca marfa sa ajunga cu aviz de insotire a marfii iar in contabilitate sa nu primit factura. Pana la primirea acesteia, marfa va trebui receptionata, inregistrata pe conturile de stocuri in contrapartida cu acest cont de furnizori.

Ordinul 1802/2014 prevede urmatoarele variante de creditared/debitare a contului 408:

In creditul contului 408 Furnizori – facturi nesosite se inregistreaza:

 • valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de catre furnizori, precum si a altor datorii catre acestia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628, 658);
 • rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
 • diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, aferente datoriilor in valuta catre furnizori (665);
 • diferentele nefavorabile inregistrate la primirea facturii sau la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (668).

In debitul contului 408 Furnizori – facturi nesosite se inregistreaza:

 • valoarea facturilor sosite (401);
 • diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
 • diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).

Monografii contabile

Societatii X ii sunt livrate pe baza de aviz de insotire a marfii produse pe care urmeaza sa le comercializeze ca si marfuri in valoare de 100 lei plus TVA (19%), factura este intocmita si primita ulterior de la furnizor.

 • Receptia marfurilor pe baza de aviz:
%=408Furnizori facturi nesosite119
371Marfuri100
4428TVA neexigibila19

Aici trebuie sa mentionam prevederile pct. 283 din O 1802/2014 care arata ca inregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor și beneficiilor.

În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietății și de livrare coincid. Totuși, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:

 • bunuri vândute în consignație sau stocurile la dispoziția clientului;
 • stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidența debitorului până la vânzarea lor;
 • bunuri recepționate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului – aici este cazul exemplului nostru
 • bunuri livrate și nefacturate, care trebuie scoase din evidență, transferul de proprietate având loc;
 •  bunuri vândute și nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietății.
 • Primirea facturii:
408Furnizori facturi nesosite=401Furnizori119
 • Transformarea TVA neexigibil in TVA deductibil:
4426TVA deductibila=4428TVA neexigibila19
 • Plata facturii:
401Furnizori=5121Conturi la banci in lei119

De multe ori contul 408 se confunda cu contul 409 Furnizori debitori care are o alta functionalitate. Acesta din urma ține evidența avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor, prestări de servicii, imobilizări corporale sau necorporale.

Bine de stiut

In firmele mari, cu activitate complexa care aduc bunuri din zone mai indepartate , se poate intampla ca la finalul perioadei, sau poate chiar al exercitiului, sa gaseasca bunurile livrate de furnizori in tranzit. Acestea nu au ajuns inca la client, fiind pe mijlocul de transport- deci nu se poate face receptia, insa potrivit clauzelor de livrare transferul riscurilor si beneficiilor se face la momentul livrarii. In aceste situatii este recomandat sa se faca reconcilieri de sold cu partenerii la final de perioada, pentru a vedea care este contravaloarea bunurilor livrate si inca neajunse in entitate.

Desi inca nu se afla inca in posesia facturii si nici a marfii, entitatea are obligatia inregistrarii in contul 408 a datoriei fata de furnizor si a bunurilor pe un cont din grupa 32 Stocuri în curs de aprovizionare .

Pct. 276 alin (3) al OMFP 1802/2014 arata ca sunt reflectate distinct în contabilitate, acele stocuri cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 “Stocuri în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).

Reevaluarea la final de perioada

Soldurile in valuta ale contului 408 precum si cele exprimate in lei si decontate in functie de cursul unei valute se reevalueaza la cursul publicat in ultima zi a lunii respective.

Articole similare