Functionalitatea conturilor 461 si 462 – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contul 461 “Debitori diverşi” este un cont de activ. Cu ajutorul contului 461 “Debitori diversi” se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile afiliate, entitatile asociate si entitatile controlate in comun.

In debitul contului 461 “Debitori diversi” se inregistreaza:

 • valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
 • pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (758, 4427);
 • valoarea imobilizărilor financiare cedate (764);
 • valoarea debitelor reactivate (754);
 • suma imprumuturilor obtinute prin obligatiunile emise (161);
 • sumele de incasat reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
 • dividende de incasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);
 • valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt si a actiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum si diferenta favorabila dintre pretul de cesiune si pretul de achizitie al acestora (501, 506, 508, 764);
 • valoarea sumei de incasat din vanzarea actiunilor proprii rascumparate (109, 141);
 • valoarea veniturilor inregistrate in avans (472);
 • sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate de catre entitate persoanelor fizice, altele decat proprii salariati, nedecontate pana la data bilantului (542);
 • valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti (758);
 • sumele datorate de terti pentru redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
 • dobanzile datorate de catre debitorii diversi (766);
 • diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
 • diferentele favorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768);
 • rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117).

All Inclusive – toate lucrarile de specialitate

In creditul contului 461 “Debitori diversi” se inregistreaza:

 • valoarea debitelor incasate (512, 531);
 • valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
 • sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a debitorilor (654);
 • creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
 • diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
 • diferentele nefavorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).

Contul 462Creditori diversi” este un cont de pasiv care face parte din grupa 46Debitori si creditori diversi“. Cu ajutorul acestui cont se va putea tine evidenta sumelor datorate tertilor, pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale entitatii fata de terti provenind din alte operatiuni.

In creditul contului 462Creditori diversi” se vor inregistra:

 • sumele incasate si necuvenite (512, 531);
 • cheltuieli ocazionale de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
 • sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati (658);
 • partea din subventii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472);
 • diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului in valuta, inregistrate la finele lunii (665);
 • diferentele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii (668);
 • rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
 • cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
 • alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149).

In debitul contului 462Creditori diversi” se vor inregistra:

 • sume achitate creditorilor (512, 531);
 • valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura (345);
 • sconturile obtinute de la creditori (767);
 • sume reprezentand datorii fata de creditori diversi (758);
 • diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre creditori diversi, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii (765);
 • diferentele favorabile aferente creditorilor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii  (768).

All Inclusive – toate lucrarile de specialitate

Monografii:

 • Dividende de incasat 6.000 lei de la o entitate la care se detin titluri de plasament;

461 = 762     6.000 lei

 • Reactivare debite in valoare de 1.000 lei;

461 = 754    1.000 lei

 • Acordarea catre un debitor a unui scont in suma de 900 lei;

667 = 461    900 lei

 • Creante pentru concesiuni, chirii, locatii de gestiune, licente si alte drepturi similare in suma de 10.000 lei;

461 = 706    10.000 lei

 • Debitorilor prescrisi, scosi din evidenta in suma de 100 lei;

654 = 461    100 lei

 • Achitarea datoriilor fata de creditori in suma de 200 lei.

462 = 5121    200 lei

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici