Ghiduri fiscale disponibile pe site-ul ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul Agentiei Nationale a Finantelor Publice ( www.anaf.ro) in sectiunea “Asistenta contribuabili”, modulul “Ghiduri curente”, contribuabilii pot vizualiza si descarca urmatoarele ghiduri,  orientate pe grupuri tinta, care au scopul de a facilita indeplinirea obligaliilor fiscale declarative si de plata:

 • Ghidul privind actele justificative necesare eliberarii diverselor categorii de documente/emiterii autorizatilor solicitate de contribuabili – persoane fizice;
 • Ghidul privind actele justificative necesare eliberarii diverselor categorii de documente/emiterii autorizatiilor solicitate de contribuabili – persoane juridice;
 • Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din activitati comerciale din Romania;
 • Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii libere din Romania;
 • Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
 • Ghidul privind impozitarea veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal;
 • Ghidul fiscal al persoanelor juridice romdne plStitoare de impozit pe profit;
 • Ghidul privind recuperarea TVA achitat in alt stat membru al Uniunii Europene;
 • Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligalia de declarare a veniturilor realizate din strdainatate pentru anul fiscal 2015;
 • Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligalia de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru annul fiscal 2015;
 • Ghidul fiscal al contribuabililor care intenlioneazd sa redireclioneze 2% din impozitul pe venitul realizat in anul 2015;
 • Ghid al obligatiilor fiscale ale asociatiilor de proprietari;
 • Ghidul privind contributiile sociale datorate de cdtre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri, precum si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri

Sursa: Comunicat ANAF Craiova

Articole similare