Contul 411

Contul 411 “Clienți” este un cont de activ.

În debitul contului 411 “Clienți” se înregistrează:

– valoarea la preț de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate și serviciilor prestate, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);

– valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidențiate anterior în contul “Clienți – facturi de întocmit” (418);

– venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exercițiilor financiare următoare (472);

– valoarea avansurilor facturate clienților (419, 4427);

– valoarea creanțelor reactivate (754);

– valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienților (419);

– valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de terți (758);

– diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);

– diferențele favorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768);

– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor financiare anterioare (117).

În creditul contului 411 “Clienți” se înregistrează:

– sumele încasate de la clienți (512, 531);

– decontarea avansurilor încasate de la clienți (419);

– valoarea garanțiilor reținute de terți (267);

– valoarea cecurilor și efectelor comerciale acceptate (511, 413);

– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709);

– valoarea sconturilor acordate clienților (667);

– sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidență a clienților incerți sau în litigiu (654);

– diferența dintre valoarea creanțelor cedate în schimbul titlurilor primite și valoarea mai mică a titlurilor primite, la data dobândirii acelor titluri (654);

– creanțe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);

– valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienți (419);

– valoarea creanțelor care fac obiectul participării în natură, potrivit legii, la capitalul social al altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);

– diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);

– diferențele nefavorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă sumele datorate de clienți.

Articole similare