Contul 461

Contul 461 “Debitori diverși” este un cont de activ.
În debitul contului 461 “Debitori diverși” se înregistrează:
– valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților (758, 4427);
– prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate (758, 4427);
– valoarea imobilizărilor financiare cedate (764);
– valoarea debitelor reactivate (754);
– suma împrumuturilor obținute prin obligațiunile emise (161);
– sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate (167);
– dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);
– valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt și a acțiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum și diferența favorabilă dintre prețul de cesiune și prețul de achiziție al acestora (501, 506, 508, 764);
– valoarea sumei de încasat din vânzarea acțiunilor proprii răscumpărate (109, 141);
– valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);
– sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor fizice, altele decât proprii salariați, nedecontate până la data bilanțului (542);
– valoarea despăgubirilor și a penalităților datorate de terți (758);
– sumele datorate de terți pentru redevențe, locații de gestiune și chirii (706);
– dobânzile datorate de către debitorii diverși (766);
– diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
– diferențele favorabile aferente creanțelor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768);
– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117).
În creditul contului 461 “Debitori diverși” se înregistrează:
– valoarea debitelor încasate (512, 531);
– valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
– sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidență a debitorilor (654);
– creanțe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
– diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
– diferențele nefavorabile aferente creanțelor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).
Soldul contului reprezintă sumele datorate entității de către debitori.

Articole similare