Contul 462

Contul 462 “Creditori diverși”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor datorate terților, pe bază de titluri executorii sau a unor obligații ale entității față de terți provenind din alte operațiuni, alții decât entitățile afiliate, entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
Contul 462 “Creditori diverși” este un cont de pasiv.
În creditul contului 462 “Creditori diverși” se înregistrează:
– sumele încasate și necuvenite (512, 531);
– cheltuieli ocazionate de înființarea sau dezvoltarea entității (201);
– sumele datorate terților reprezentând despăgubiri și penalități (658);
– partea din subvenții aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472);
– diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
– diferențele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (117);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea lor ca imobilizări necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149).
În debitul contului 462 “Creditori diverși” se înregistrează:
– sume achitate creditorilor (512, 531);
– valoarea la preț de înregistrare a produselor cuvenite unităților prestatoare ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (345);
– sconturile obținute de la creditori (767);
– sume reprezentând datorii față de creditori diverși, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
– diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverși, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
– diferențele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverși.

Articole similare