Contul 706

Contul 706 “Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din redevențe, locații de gestiune și chirii.
În creditul contului 706 “Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii” se înregistrează:
– valoarea redevențelor pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriași (411);
– valori primite de la terți privind locații de gestiune, licențe, brevete și alte drepturi similare (461);
– valoarea redevențelor pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune și a chiriilor pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
– sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale entității (428);
– venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului în curs (472);
– sumele încasate reprezentând valoarea redevențelor cuvenite pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune și a chiriilor, precum și pentru folosirea brevetelor, mărcilor și a altor drepturi similare (512, 531);
– sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453).

Articole similare