Comitetul de audit

Comitetul de Audit este un comitet operativ sau consultativ, intalnit indeosebi in companiile publice de dimensiuni mari si medii, cu rol de supervizare si valorificare a activitatii de audit.Ca si regula a guvernantei corporative, Comitetul de Audit se subordoneaza direct Consiliului de Administratie, fiind stabilite reguli stricte de neimplicare a conducerii executive (director si director adjunct) in atributiile comitetului. Prin urmare, presedintele Comitetului de Audit este intotdeauna un membru non-executiv al Consiliului de Administratie.

Articole similare