Comitetul de Audit

Comitetul de Audit este un comitet operativ sau consultativ, intalnit indeosebi in companiile publice (inclusiv cotate pe Bursa) de dimensiuni mari si medii, si are rol de supervizare si valorificare a activitatii de audit. Ca si regula a guvernantei corporative, Comitetul de Audit se subordonat direct Consiliului de Administratie, fiind stabilite reguli stricte de neimplicare a conducerii executive (director si…

Mai mult

Continutul raportului administratorilor

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, împreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta. Se vor face prezentari de informatii cu privire la respectarea conditiilor de capital propriu,…

Mai mult

Guvernanta corporativa

Conceptul de guvernanta corporativa este o notiune mai putin cunoscuta in Romania . Termenul “corporate governance” desemneaza ansamblul de reguli prin care o companie este condusa si controlata. Guvernanta corporativa este combinatia elementelor de control care opereaza impreuna pentru a reglementa relatia dintre toti cei care au un interes in companie : • actionarii; • managementul; • angajatii; • clientii;…

Mai mult