Registrul numerelor de inventar

Registrul numerelor de inventar este utilizat pentru atribuirea numerelor de inventar mijloacelor fixe (imobilizrilor corporale) existente în entitate, în vederea identificarii lor.
În Registrul numerelor de inventar se înregistreaza cronologic mijloacele fixe intrate în entitate.
Se poate folosi câte un registru pentru fiecare grup de mijloace fixe, sau un registru pentru mai multe grupe, în functie de numarul mijloacelor fixe existente si al celor care urmeaza sa intre în entitate.

Articole similare