Reguli de amortizare – amortizarea liniara, degresiva sau accelerata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce intelegem prin termenul de „amortizare” ? Termenul de amortizare se refera la recuperarea treptata, din punct de vedere contabil sau fiscal, a tuturor costurilor generate de dobandirea unui activ, constructia sa, producerea din resurse proprii si a cheltuielilor conexe care se pot regasii in costul unui activ: instalare, montaj, taxe…

Mai mult

14 termeni din contabilitate pe care trebuie sa-i cunosti !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului nr. 1802/2014, exista 14 termeni de baza pe care orice contabil ar trebui sa ii cunoasca, iata care sunt acestia: entitati de interes public – inseamna societatile/companiile nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome; interes de participare – inseamna drepturi in capitalul altor entitati,…

Mai mult

Ce prevede Codul Fiscal cu privire la amortizare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum si investitiile efectuate la acestea se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in…

Mai mult

Reevaluarea activelor imobilizate – prevederi legislative

Reguli de evaluare de bază Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizitie sau la costul de productie. Beneficiile economice viitoare reprezintă potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către entitate. Potentialul poate…

Mai mult

Contributia la sanatate pentru persoanele fizice care nu obtin venituri

Persoanele care nu realizează venituri, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate. Baza lunară de calcul este valoarea salariului minim brut pe ţară, stabilit prin hotărare a guvernului. Termen de plata : plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru această categorie de persoane fizice, se efectuează lunar, până la…

Mai mult

Registrul numerelor de inventar

Conform Ordinului 3512/2008 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile, registrul numerelor de inventar serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificării lor. Se întocmeşte de către compartimentul financiar-contabil prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate. Se poate folosi fie câte un registru pentru fiecare grupă de mijloace fixe,…

Mai mult

Tratamentul costurilor estimate pentru demontarea şi mutarea activelor

Conform O 3055/2009, in costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului. Costurile estimate…

Mai mult

Inregistrarea garantiilor de buna executie

Garanţiile de bună execuţie reţinute de beneficiarii lucrărilor executate reprezintă active imobilizate. Acestea se evidenţiază în categoria imobilizărilor financiare şi se menţin în această categorie pe toată durata prevăzută în contract. Exemplu – Înregistrarea garanţiilor de bună execuţie reţinute din contravaloarea lucrărilor prestate. Exemplu de evidenţiere în contabilitate a acestor operaţiuni, în situaţia în care contravaloarea lucrărilor executate conform situaţiei…

Mai mult

Structura bilantului

Conform ordinului 1.752/2005 bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege. Gruparea elementelor de activ si datorii se face dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate. Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca…

Mai mult