Hotararea nr. 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi libera(bugetari)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 644/02.08.2019 a fost publicata Hotararea nr. 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi libera .

Prevederi:

(1) Pentru salariații instituțiilor și autorităților publice, ziua de 16 august 2019 se stabilește ca zi liberă.

(2) Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 august 2019 potrivit planificărilor stabilite.

(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.

Art. 2. –

Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Art. 3. –

Prevederile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 16 august 2019 și nici participanților în aceste procese.

Art. 4. –

(1) Operațiunile de încasări prin virament aferente datei de 14 august 2019, inclusiv în relația cu instituțiile de credit, se înregistrează în contabilitatea unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 14 august 2019.

(2) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate la nivelul unităților Trezoreriei Statului în data de 14 august 2019, inclusiv cele prevăzute la alin. (1), se întocmesc de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 16 august 2019.

(3) Operațiunile de încasări prin virament în relația cu instituțiile de credit aferente datei de 16 august 2019 se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanțelor Publice în data de 16 august 2019, iar în contabilitatea unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului în următoarea zi lucrătoare.

(4) În ziua de 16 august 2019, prin centrala Ministerului Finanțelor Publice se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(5) Prin ordin al ministrului finanțelor publice poate fi stabilită și desfășurarea altor operațiuni prin Trezoreria Statului.

Articole similare

Comentariul tau aici