Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili.

Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:

 • dividende de la un rezident;
 • dobanzi de la un rezident;
 • dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
 • redevente de la un rezident;
 • redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
 • comisioane de la un rezident;
 • comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;
 • venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;
 • venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;
 • venituri reprezentand remuneratii primite de persoane juridice straine care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;
 • venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
 • venituri din profesii independente desfasurate in Romania – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare – in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada ori in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;
 • venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;
 • venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Se considera venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de vedere fiscal, si veniturile obtinute in cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decat cele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi. Venitul impozabil reprezinta diferenta dintre distributiile in bani sau in natura efectuate peste valoarea fiscala a titlurilor de valoare;
 • venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie.

 

Articole similare