In atentia medicilor presciptori de concedii medicale- comunicat CAS Harghita, 10.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

CAS Harghita, 10.09.2020, comunicat

Prin prezentul vă facem cunoscut faptul că în MOF nr. 820/07.09.2020 a apărut Ordinul comun MS/CNAS nr. 1546/938/2020   privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Atasat regasiti Ordinul MS / CNAS nr. 1092/745/2020 cu modificări şi completări.

Precizam faptul că în conformitate cu prevederile Ordinului MS / CNAS nr. 1092/745/2020 respectarea instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical prevăzute în Anexa nr.2 la ordin sunt obligatorii.

Articole similare

Comentariul tau aici