Incepand cu 1 ianuarie 2023, 200 lei neimpozabili la salariu cu anumite conditii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Situatia legislativa referitoare la salariul minim , la data publicarii acestui articol este urmatoarea:

  • ministerul muncii a publicat un proiect legislativ prin care stabileste nivelul salariului minim de 3.000 lei -general si 4.000 lei in constructii.
  • ministerul de finante a publicat in 29.11.2022 un alt proiect care aduce o completare acestor prevederi, astfel se propune ca incepand cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

Condiția aceasta nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv.

Important

Prevederile de mai sus se aplică în același condiții și în următoarele cazuri:
a) salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct.7, art. 138^2 și la art. 154 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
b) veniturior din salarii şi asimilate salariilor astfel cum sunt definite la art.76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obținute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.

Suma de 200 de lei se diminuează în funcţie de:
a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menținute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

Prevederi referitoare la contractele part time

Pentru contractele part time la care impozitarea se face la nivelul unui salariu minim, proiectul prevede ca acest salariu minim la care se face referire, se diminueaza cu 200 lei lunar.

In prezent, art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal mentioneaza: contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin. (1), după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

In mod similar, se stabileste si baza de calcul pentru CAS, la art.168 alin. (6^1) din Codul fiscal.

Proiectul prevede ca prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (5^6) și ale art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin.(5^6) – (5^9) și ale art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.

Asadar, la contractele part time, contributiile se vor calcula la suma de 2.800 lei.

Daca acest proiect se va concretiza intr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial, se va aplica veniturilor aferente lunilor ianuarie – decembrie 2023, inclusiv.

Articole similare

Comentariul tau aici