Inchidere conturi de venituri si cheltuieli – note contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 420 si 421 din OMFP nr. 1802/2014, “rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului. Totodata, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere. Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare”.

  • Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

121 “Profit sau pierdere” = Clasa 6 “Conturile de cheltuieli”

Clasa 7 “Conturi de venit” = 121 “Profit sau pierdere”

  • Constituirea de rezerve din rezultatul exercitiului:

129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve”

  • Inchiderea exercitiului pe profit:

121 “Profit sau pierdere” = %

                                                                                                                  129 “Repartizarea profitului”

                                                                                                                  1171 “Rezultat reportat”

  • Inchiderea exercitiunlui pe pierdere:

1171 “Rezultat reportat” = 121 “Profit sau pierdere”

Articole similare

Comentariul tau aici