Includerea membrilor IF in lista de persoane care beneficiază de asigurare fara plata contributiei -proiect

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Un proiect legislativ inregistrat la Senat spre dezbatare in 28.06.2022 prevede includerea membrilor IF in lista de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, întreprinderea familială este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii .

In prezent, membrii unei întreprinderi familiale sunt plătitori de impozit pe venit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Mai exact, fiecare dintre membrii unei IF are, potrivit acordului de constituire, o cotă-parte în cadrul acesteia, astfel încât un membru va datora statului, proporţional cu participarea sa, impozite şi taxe pe venitul obţinut. în situaţia în care un membru al unei IF estimează că obţine venituri ce ating, într-un anumit an, un plafon de 12 salarii minime brute pe ţară, acesta datorează la stat, conform legii, contribuţia la pensii (CAS), în cotă de 25%, şi contribuţia la sănătate (CASS), în cotă de 10%.
Prin propunere legislativă, se urmareste exceptarea de la plata CASS pentru membrii IF, dar şi includerea în categoria persoanelor care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei.


Articole similare

Comentariul tau aici