Indicatori economico-financiari – formule

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Indicatorii economico-financiari au rolul de a ajuta utilizatorii in luarea deciziilor. Principalii indicatori care stau la baza unei intrepretari corecte a bilantului sunt redati mai jos:

1.Indicatori de lichiditate

Ofera garantia acoperirii datoriilor pe termen scurt din activele circulante.

 • Indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente

Activele curente = active circulante + cheltuieli in avans

Datorii curente = datorii care trebuie platite in mai putin de un an.

 • Indicatorul lichiditatii imediate = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente
2. Indicatori de risc
 • Gradul de indatorare

Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capital propriu * 100

Indicatorul gradului de indatorare = Capitalul imprumutat / Capital angajat * 100

Capital imprumutat = Datorii de plata intr-o perioada mai mare de un an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

 • Acoperirea dobanzilor

Arata de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit / Ch. cu dobanda = nr de ori

Cu cat indicatorul scade procentual de la un exercitiu finacir la altul, se poate aprecia ca exista o imbunatatire a situatiei societatii.

3.Indicatori de gestiune

Furnizeaza informatii cu privire la viteza de  intrare sau iesire a cash flow-ului, capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.

 • Viteza de rotatie a stocurilor ( intr-un exercitiu financiar)

Costul vanzarilor / Stocul mediu = Nr. de ori

 • Numarul de zile de stocare  – cate zile sunt stocate bunurile

Stoc mediu / Cifra de afaceri * 365 zile

 • Viteza de rotatie a clientilor  – numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate:

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 365 zile

 • Viteza de rotatie a furnizorilor  –  estimeaza numarul de zile de creditare pe care o enititate il obtine de la furnizori:

Sold Mediu Furnizori / Cifra de afaceri * 365 zile

 • Viteza de rotatie a cativelor totale 

Cifra de afaceri / Total Active

Cifra de afaceri  –  totalul veniturilor din clasa 70, respectiv venituri din cifra de afaceri

4.Indicatori de profitabilitate 

Arata eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele pe care le are disponibile:

 • Rentabilitatea capitalului angajat – profitul pe care entitatea il obtine din banii investiti in afacere

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Capital angajat

 • Marja bruta din vanzari  –  scoate in evidenta daca entitatea este sau nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul optim de vanzare.

Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri *100

In situatia in care marja prezinta o scadere procentuala de la un exercitiu financiar la altul, scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina un pret de vanzare optim.

Articole similare

Comentariul tau aici