Ghid si documente necesare pentru inregistrarea ca PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In momentul in care un antreprenor doreste sa isi deschida o mica afacere, cea mai simpla modalitate este aceea de a se inregistra ca persoana fizica autorizata (PFA). Persoanele eligibile pentru infiintarea unui PFA trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 • au implinit varsta de 18 ani;
 • nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
 • au un sediu profesional declarat;
 • declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Pentru realizarea dosarului privind infiintarea unei persoane fizice autorizate, trebuie sa te documentezi in legatura cu ce trebuie sa contina acel dosarul. Iata mai jos care sunt documentele necesare la ONRC pentru inregistrarea ca persoana fizica autorizata:

 • “Cererea de inregistrare, original – formular;
 • Anexa 1 privind inregistrarea fiscala – formular;
 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora (model 1) sau care sa ateste  indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 2);
 • Cartea de identitate sau pasaportull titularului PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 • Declaratie pe propia raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoana fizica autorizata (forma olografa, original) – detalii
 • Inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care confera dreptul de folosinta si/sau atesta afectatiunea speciala a spatiului, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;
 • Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original) – detalii;
 • Daca este cazul:

-avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip  original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.

-declaratia privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotieformular;

-documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectariune;

-documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf) si/sau

-fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii.”

Articole similare