Informare Ministerul de finante- Programul de garantare a creditelor IMM

În temeiul art.8 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi al art.21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.936/2013, în data de 14 ianuarie 2014, Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM au semnat convenţia privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii prin care FNGCIMM este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului, creditele acordate de către instituţiile de credit I.M.M.-urilor eligibile în cadrul Programului.

Programul constă în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit.

Prin acest program se urmăreşte crearea unei flexibilităţi mai mari prin scurtarea timpului necesar acordării finanţărilor garantate de stat şi implicit crearea unui acces mai rapid IMM-urilor la capital de lucru. De asemenea, programul ţinteşte IMM-urile care au o activitate economică sustenabilă şi a căror activitate are de asemenea un efect multiplicator mai mare în economia reală.

Totodată, acest program are în vedere limitarea costurilor finanţării prin stabilirea unei marje maxime de 3,5% pe an percepută de către instituţiile de credit peste rata dobânzii de referinţă, care include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator.

 

Articole similare

Comentariul tau aici