Inregistrarea in scopuri de TVA – prin depasire plafon

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Cine trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA?

Potrivit art. 316 din Codul Fiscal, persoana impozabilă care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica opratiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d), trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

 • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
 • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire (300.000 lei), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;

c) daca CA realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire (300.000 lei), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3). 

Ce documente sunt necesare pentru inregistrarea in scopuri de TVA prin depasire plafon?

 • Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice formular 010 – 2 exemplare, in original;
 • Cerere de inregistrare in scopuri de TVA (formular 099) – pentru solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316, alin. (12), lit. a) din Codul fiscal, adica in cazul solicitarii reinregistrarii in scopuri de TVA ca urmare a anularii codului de TVA de catre autoritatea fiscala, daca inceteaza situatia care a dus la anulare – original;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca societatea desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora – original;
 • Documentele din care rezulta detinerea legala a spatiului/spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau sedii secundare declarate – copie;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca administratorii si asociatii nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la articolului 2 alin. (2) din OG nr. 39/2015, in cazul in care acestia  nu sunt inregistrati fiscal in Romania – original;
 • Documentele de identitate ale administratorilor si asociatilor – copie;
 • Daca este cazul – documentele care sa ateste tipul de viza si scopul sederii in Romania a administratorilor si asociatilor persoane fizice nerezidente – copie;
 • Certificat de inregistrare – copie;
 • Act constitutiv – copie;
 • Balanta de verificare la ultima luna inchisa si la 31 decembrie a anului anterior (daca este cazul) – original;
 • Imputernicire pentru depunerea cererii – original.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare