Inregistrarea la ANAF a contractelor de locatiune

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce este locatiunea?

Locaţiunea este, potrivit articolului 1777 din Codul civil, un contract prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin depunerea:

  • cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune, însoţită de
  • o copie a contractului de locaţiune cu înscrierea menţiunii “conform cu originalul” de către locator şi semnarea acestuia.

Cum se depune cererea?

Cererea, însoţită de copia contractului de locaţiune, se depune la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă formular 168.

Modificari sau incetari ulterioare

Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa “Modificare” sau “Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

Registrul contractelor de locaţiune

Organul fiscal organizează evidenţa contractelor de locaţiune în Registrul contractelor de locaţiune care se conduce informatizat.

Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

Sursa: DGRFP Brasov

Articole similare

Comentariul tau aici