Interese de participare –participare in natura la capitalul altei societati

In ghidul practic la Ordinul 3055/2009 este prezentat un exemplu de inregistrare a intereselor de participare ca urmare a participării în natură (imobilizări corporale) a unei societăţi comerciale la capitalul social al altei societăţi comerciale.

S.C. ”X” SRL participă la capitalul social al S.C. ”Y’’ SRL nou-înfiinţate, cu un echipament tehnologic a cărui valoare de aport determinată de un profesionist calificat în evaluare a fost stabilită la 170.000 lei.

Această participaţie îi asigură un procent de control mai mare de 20%.

Caracteristici echipament:

– valoarea de înregistrare contabilă: 180.000 lei;

– durata de utilizare economică a echipamentului este: 6 ani;

amortizare calculată: 30.000 lei.


În contabilitatea SC ”X’’ SRL

a) Înregistrarea titlurilor de participare în limita valorii neamortizate a utilajului:

           %                  =                         2131 Echipamente tehnologice, (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 180.000 lei

2813 Amortizarea instalaţiilor mijloacelor

de transport, animalelor şi plantaţiilor                            30.000 lei

263 Interese de participare                                                  150.000 lei

 

b) Înregistrarea valorii titlurilor de participare primite, care excede valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale (170.000 – 150.000):

263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve/analitic distinct                     20.000 lei

Entitatea cedează (vinde) jumătate din titlurile obţinute în urma participării la capitalul social, la o valoare negociată de 160.000 lei.

461 Debitori diverşi = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate                            160.000 lei

6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate = 263 Interese de participare 85.000 lei

1068 Alte rezerve/analitic distinct = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate    10.000 lei

 

Articole similare

Comentariul tau aici