Interviu cu dl Conf. univ. dr. habil. Adrian Groșanu, președintele CECCAR Filiala Cluj

Interviu cu dl Adrian Groșanu,Conf. univ. dr. habil., președintele CECCAR Filiala Cluj

1.Dacă ar fi să facem o analiză retrospectivă a anului 2021, din punct de vedere al firmelor de contabilitate, care au fost principalele provocări cu care s-au confruntat acestea, fie că vorbim de cele de ordin legislativ, al relației cu clientii, al dificultăților la angajarea de personal sau altele?

Provocările cele mai importante la care au trebuit să răspundă în anul 2021 profesioniștii contabili care își desfășoară activitatea fie prin intermediul unor cabinete individuale, fie prin intermediul unor firme de expertiză contabilă/ contabilitate se referă la modificările legislației fiscale și a legislației muncii, multe dintre acestea fiind legate de pandemia COVID-19; desfășurarea activității în sistem online și crearea unor sisteme adecvate de lucru în acest context; consilierea adecvată a  clienților aflați în dificultate din cauza pandemiei; continuitatea relației cu unii dintre clienții aflați în dificultate.

În ceea ce privește dificultățile cu privire la angajarea de personal, acestea au existat și înainte de pandemie și nu numai în domeniul nostru de activitate. Am constatat de-a lungul timpului că angajarea de personal care să dețină competențe profesionale adecvate este o reală provocare din cauza complexității domeniului financiar-contabil și a multiplelor modificări legislative. În plus, o parte dintre tinerii care doresc să activeze în domeniul financiar-contabil au pretenții salariale mult peste competența lor profesională ceea ce face ca procesul de selecție a personalului să fie și mai dificil.

2. Credeți ca a existat o repoziționare a specialistilor contabili, în percepția antreprenorilor, în această perioadă? Suntem mai bine văzuți acum ca profesie comparativ cu anii precedenți?

Un răspuns obiectiv la această întrebare ar putea să îl ofere antreprenorii însă, percepția mea cu privire la acest subiect, bazată pe unele constatări și discuții cu unii antreprenori este că profesionistul contabil – expertul contabil sau contabilul autorizat –  este considerat un partener de încredere al acestora. Sunt mulți antreprenori care sunt alături de filiala noastră, participă la evenimentele profesionale și/sau social-culturale pe care le realizăm, doresc să își asocieze numele cu CECCAR. Pe de altă parte, și noi profesioniștii contabili, atât individual cât și ca reprezentanți ai organismului profesional suntem invitați la evenimente realizate de antreprenori sau de alte profesii. Toate acestea, ne fac să considerăm că utilitatea profesiei contabile pentru mediul de afaceri, pentru societate în ansamblu, este apreciată.

3.Dacă ar fi să facem o retrospectivă a activității CECCAR Cluj, cum v-ați adaptat contextului legat de pandemie, cum ați păstrat legătura și cum ați comunicat cu membrii filialei în această perioadă?

În această perioadă de pandemie am avut program cu publicul la sediul filialei doar pentru a soluționa aspectele care au necesitat prezența fizică a membrilor, cu aplicarea strictă a măsurilor sanitare de protecție, iar pentru restul activităților am folosit comunicarea electronică. Pentru a evita supraaglomerarea la filială, având în vedere numărul mare de membri și pentru a pregăti documentele/informațiile sau alte aspecte care sunt necesare membrilor noștri, accesul fizic în filială se face pe bază de programare. Evident că sunt și membri care nu utilizează sistemul programărilor. Și pe acești membri încercăm să îi ajutăm cât mai repede posibil sau le transmitem să revină la un anumit interval de timp pentru a le putea soluționa cererile.

4.Ultima parte a anului este cea în care ne gândim la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare profesională. Ce obligații au experții contabili în acest sens și cum le pot îndeplini?

Participarea și promovarea unui curs de pregătire profesională continuă în anul curent este una dintre condițiile pe care membrii CECCAR trebuie să le îndelinească pentru a primi viza de exercitare a profesiei în anul următor. Pentru aceasta, în cadrul filialei, organizăm în fiecare an mai multe serii de cursuri de pregătire profesională continuă la care membrii noștri se pot înscrie pe baza unui formular electronic. Începând de anul trecut, am desfășurat în sistem online aceste cursuri de pregătire profesională. La nivelul CECCAR Filiala Cluj, majoritatea cursurilor de pregătire profesională continuă se desfășoară în perioada octombrie – decembrie a fiecărui an și abordează mai multe teme. În plus, pe parcursul anului,  organizăm mai multe cursuri sau evenimente profesionale, inclusiv cu participarea conducerii sau a unor reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul financiar-contabil (de exemplu, DGRFP Cluj-Napoca, ITM Cluj, AJOFM Cluj) care au un caracter opțional pentru membri, dar care abordează teme actuale și se bucură de o mare audiență, atât din partea membrilor cât și a altor categorii socio-profesionale. Totodată, sunt organizate cursuri/evenimente profesionionale de către Aparatul central al CECCAR la care participă membrii CECCAR din toată țara. Toate acestea au ca scop asigurarea condițiilor necesare unei pregătiri profesionale adecvate membrilor CECCAR astfel încât aceștia să îndeplinescă activitatea profesională la cele mai înalte standarde de calitate și să servească, astfel, cât mai bine interesul public.

5.Ce cursuri ne așteaptă în această toamnă aici, la Cluj, și cum se vor desfășura acestea? Care sunt cele mai solicitate cursuri ?

În fiecare an introducem cursuri/teme noi pe baza solicitărilor din partea membrilor, a nevoilor  curente de pregătire profesională existente sau ținând cont de tendințele care există în domeniul profesiei contabile. Anul acesta, spre exemplu, am introdus cursul de Raportări integrate deoarece pe termen scurt raportările nefinanciare vor reprezenta o nouă abordare a serviciilor contabile și vor constitui o provocare pentru profesioniștii contabili la care trebuie să fim pregătiți din timp. Totodată, am introdus cursuri de pregătire profesională care să dezvolte competențele profesionale în ceea ce privește utilizarea Excel-ului. Apoi, ca urmare a modificării legislației în domeniu, am introdus un curs nou în acest an care abordează problematica Prevenirii și combaterii spălării banilor. Ținând cont de impactul Tehnologiei informației și a comunicațiilor asupra profesiei contabile, am introdus două cursuri, E-accounting și Digitalizarea profesiei contabile. Fiscalitatea și contabilitatea sunt abordate în cadrul cursurilor din fiecare an, dar temele discutate sunt diferite în funcție de circumstanțele și nevoile existente.  Raportările financiare, Managementul performanței financiare, Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS), Expertiza contabilă, Auditul, Evaluarea, Consolidarea conturilor sau problematica financiar-contabilă a Fondurilor europene sunt alte teme abordate în cadrul cursurilor organizate de filiala noastră, discutându-se aspecte de interes și actuale pentru participanți. De asemenea, în oferta de pregătire profesională avem de câțiva ani cursul de Drept unde, anul acesta, abordăm problematica clauzelor contractuale și GDPR.

Cursurile de pregărtire profesională continuă sunt susținute de specialiști în domeniile respective care desfășoară activități didactice dar sunt implicați și în practica financiar-contabilă, cadre didactice din cadrul  Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Facultatea de Business) și din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București (Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca).  Totodată, anumite teme sunt susținute de practicieni recunoscuți în domeniul respectiv.

O serie de curs de pregătire profesională continuă se desfășoară pe parcursul a 4 zile, fiind abordate 7-8 teme diferite dintre cele menționate mai sus. Fiecare cursant alege seria de curs la care dorește să participe în funcție de 3 criterii: temele abordate, perioada de desfășurare și intervalul orar în care vor avea loc cursurile.

Am constatat în ultimii ani, că cele mai solicitate teme sunt cele legate de fiscalitate și contabilitate și, ținând cont de acest lucru, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor informaționale ale membrilor noștri, toate seriile de curs abordează aspecte din domeniile respective.

6.Adesea, noi contabilii, îndeplinim mai multe roluri într-o firmă, nu doar strict legate de contabilitate, aceasta fiindcă profesia de contabil implică interdisciplinaritate. Credeți că ar trebui să ne definim mai clar rolurile și responsabilitatile pentru a le limita la zona fiscal-contabilă, sau dimpotrivă, extinderea ariei de responsabilitate către alte domenii (drept, protecția mediului, SSM, etc.) este binevenită?

De obicei, în cazul clienților mici cărora le prestăm servicii contabile, este posibil să fim nevoiți să desfășurăm anumite activități care exced pregătirii noastre profesionale sau în domenii în care avem cunoștințe generale dar, în mod evident, nu suntem specialiști. Unii dintre membrii noștri, fiind supuși unor asemenea provocări, dobândesc anumite competențe profesionale; alții nu conștientizează riscurile la care supun clienții respectivi prin desfășurarea activităților care nu sunt specifice profesiei contabile. Nici antreprenorii nu trebuie eliminați din această discuție: De ce apelează la profesionistul contabil pentru asemenea servicii/lucrări? Nu au o educație economico-financiară minimă? Consideră că profesionistul contabil trebuie să se priceapă la orice?

Ținând cont de toate acestea, apreciez că extinderea ariei de responsabilitate către alte domenii care exced competențelor profesionale ale profesionistului contabil generează riscuri pentru client/antreprenor și nu reprezintă o decizie managerială corectă.

7.Recent, Consiliul Concurenței a publicat un raport prin care propune ca firmele de contabilitate să poată fi inființate și de către persoane care nu sunt membre CECCAR. Cum vedeți acest lucru și ce impact credeți că va avea asupra pieței serviciilor de contabilitate? Care este poziția dvs. legată de acest subiect ?

Raportul publicat de Consiliul Concurenței, în opinia mea, a ajuns la concluzia respectivă, pe baza unui raționament incorect făcându-se o comparație eronată cu alte domenii/profesii: într-un cabinet medical, un angajat pentru a presta servicii medicale trebuie să aibă calitatea de medic, pe când într-o societate de expertiză contabilă/contabilitate, nu există obligativitatea legală ca un angajat să aibă calitatea de expert contabil/contabil autorizat. În plus, legislația actuală nu împiedică persoanele care nu sunt membre CECCAR să investească în societăți membre CECCAR. Ceea ce interzice legislația, este controlul acestor societăți de persoane/societăți care nu sunt membre CECCAR.

Raportul Consiliului Concurenței, asupra căruia CECCAR a formulat un punct de vedere prin care aduce argumente împotriva concluziilor emise, nu are niciun impact asupra pieței serviciilor de contabilitate deoarece legislația care guvernează activitatea CECCAR (OG nr. 65/1994, cu modificările și completările ulterioare) nu a fost modificată în sensul concluziilor din raportul respectiv. Însă, dacă s-ar întâmpla acest lucru, calitatea serviciilor contabile ar scădea deoarece s-ar permite unor persoane/reprezentanții unor asociați persoane juridice care nu cunosc domeniul financiar-contabil să controleze desemnarea și activitatea administratorilor (care ar fi experți contabili/contabili autorizați) și ar putea pune presiuni asupra acestora pe baza unor raționamente legate strict de aspecte financiare, fără a lua în calcul respectarea standardelor profesionale și etice (care sunt aplicabile doar profesioniștilor contabili). În acest fel, realizarea interesului public și încrederea în profesia contabilă ar fi grav afectate. Totodată, apreciez că cererea pentru specializările universitare economice s-ar diminua, iar acest lucru va avea un impact negativ asupra pieței muncii, a concurenței în domeniu și a calității serviciilor contabile în ansamblu.

Va mulțumim

Articole similare

Comentariul tau aici